Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων – Κατάταξη

Πρόλογος | Starting List | Κυρίως ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες

Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων (Χανιά, Άγιοι Απόστολοι, 18 Απριλίου 2008)

Κατάταξη Κοριτσιών

Θέση Ομάδα
Σφυρή Κωνσταντίνα – Κορακοβούνη Καλλιόπη
Μιχαήλ Ευτυχία – Καλογεράκη Γεωργία
Κουβεδάκη – Καραμουσαδάκη

Κατάταξη Αγοριών

Θέση Ομάδα
Γλακουσάκης Γιώργος – Βασιλάκης Χαράλαμπος
Λιντσεκνίδης – Μανατάκης
Ροβίθης – Φουντουλάκης
Βόγκλης – Βογιατζάκης
Δρακωνάκης – Γκάμαρης
Βαγιονάκης – Παπουτσάκης