Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων – Starting List

Πρόλογος | Starting List | Κυρίως ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες

Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων (Χανιά, Άγιοι Απόστολοι, 18 Απριλίου 2008)

Starting List Κοριτσιών

A/A Α’ Παίκτης Β’ Παίκτης
1 Κουβεδάκη Καραμουσαδάκη
2 Σφυρή Κωνσταντίνα Κορακοβούνη Καλλιόπη
3 Μιχαήλ Ευτυχία Καλογεράκη Γεωργία

Starting List Αγοριών

A/A Α’ Παίκτης Β’ Παίκτης
1 Λιντσεκνίδης Μανατάκης
2 Ροβίθης Φουντουλάκης
3 Βαγιονάκης Παπουτσάκης
4 Γλακουσάκης Γιώργος Βασιλάκης Χαράλαμπος
5 Δρακωνάκης Γκάμαρης
6 Βόγκλης Βογιατζάκης