1o τουρνουά του Παγκρήτιου Σιρκουί «Νίκος Κατούφας»

Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες

Παγκρήτιο Αντρών & Γυναικών «Νίκος Κατούφας»
1η φάση του Παγκρήτιου Σιρκουί 2013

Προκριματικά: (εφόσον υπάρξουν)
Τεχνική σύσκεψη: Παρασκευή 21/06/2013 και ώρα:14:30
Έναρξη προκριματικών: Παρασκευή 21/06/2013 και ώρα 15:00

Ταμπλό:
Τεχνική σύσκεψη Σάββατο 22/06/2013 και ώρα 12:30
Έναρξη παιχνιδιών: Σάββατο 22/06/2013 και ώρα 13:00

Η συμμετοχή στις τεχνικές Συσκέψεις των αθλητών – αθλητριών είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής ομάδας στην τεχνική Σύσκεψη του Κυρίως Ταμπλώ, αυτή αποκλείεται από το τουρνουά και την θέση της καταλαμβάνει η επόμενη από το προκριματικό τουρνουά με την υψηλότερη βαθμολογία, που παρίσταται στην διαδικασία της Τεχνικής Σύσκεψης.

Τοποθεσία διεξαγωγής
Άγιοι Απόστολοι, Αθλητικές εγκαταστάσεις beach volleyball Α.Σ. Νέας Κυδωνιάς Χανίων

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν:
1. Άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 14 ετών.
2. Για τους κάτω των 18 ετών χρειάζεται γραπτή έγκριση από τον κηδεμόνα τους.

Στο τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν όσοι το επιθυμούν αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΟΠΕ.
Οι αθλητές – τριες που κατέχουν ήδη Αθλητικό Δελτίο της ΕΟΠΕ, εγγράφονται αυτόματα στα μητρώα.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο τουρνουά και δεν έχουν Αθλητικό Δελτίο της ΕΟΠΕ, θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία εγγραφής συμπληρώνοντας το έντυπο Εγγραφής και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα κατατίθενται στην ΕΣΠΕΚ και θα αποστέλλονται στην ΕΟΠΕ.
Στο τουρνουά δεν δικαιούνται συμμετοχής οι 32 πρώτοι των ανδρών και οι 24 πρώτοι των γυναικών της τελικής πανελλήνιας κατάταξης 2012. Εάν η διοργάνωση διεξαχθεί μετά την έναρξη του πρωταθλήματος 2013 αποκλείονται συμμετοχής και οι πρώτοι 16 άνδρες και γυναίκες της τρέχουσας βαθμολογίας.
Ζευγάρια που θα συμμετέχουν σε master του 2013 θα πρέπει να ζητήσουν έγγραφο από την Ε.Ο.ΠΕ, μέσω της Ε.Σ.ΠΕ.Κ για να συμμετέχουν στο SATELLITE της Κρήτης

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση συμμετοχής η οποία θα περιέχει πλήρη ατομικά στοιχεία για κάθε μέλος της ομάδας με ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητος και τηλέφωνο για επικοινωνία (για κάθε τουρνουά ξεχωριστά).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου αν είναι πάνω από 18 ετών ή του γονέα του εάν είναι κάτω από 18 ετών που θα αναλαμβάνει την ευθύνη ότι είναι κλινικά υγιής και ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο διοργανωτής.
3. Αίτηση Εγγραφής/ Ανανέωσης στο Μητρώο Αθλητών Beach Volley η οποία θα πρέπει να συνοδεύετε από μία φωτογραφία και ιατρική βεβαίωση.

Τα παραπάνω επιδίδονται στην οργανωτική επιτροπή στην Τεχνική Σύσκεψη κάθε τουρνουά.

Δηλώσεις συμμετοχής
1. Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου.
2. Μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής δεν επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, εκτός από τις περιπτώσεις αποδεδειγμένων τραυματισμών (όπου πρέπει να παρουσιάζεται ιατρική βεβαίωση) και μόνο μέχρι 2 ώρες πριν την τεχνική σύσκεψη. Σε περίπτωση τραυματισμού κατά την διάρκεια του αγώνα η ομάδα θεωρείται ελλιπής και αποκλείεται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης η ομάδα θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει την επιτροπή beach volley με παράλληλη υποχρέωση ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης ΠΡΙΝ από την τεχνική σύσκεψη του Προκριματικού Τουρνουά (για ομάδες που μετέχουν σε αυτό) ή ΠΡΙΝ την τεχνική σύσκεψη του κυρίως Ταμπλώ (για ομάδες main draw). Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη προσέλευσης, ο κάθε αθλητής που απαρτίζει την ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση των μισών βαθμών που απονέμονται στην ομάδα της πρώτης θέσης της τελικής κατάταξης του τουρνουά. Σε περίπτωση επανάληψης η ποινή διπλασιάζεται και η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την ΑΠΟΒΟΛΗ των αθλητών από τη διοργάνωση.
4. Κάθε δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο των 10€ για κάθε αθλητή/τρια σε κάθε τουρνουά το οποίο θα κατατίθεται στην Τεχνική Σύσκεψη κάθε τουρνουά.

Ταμπλό αγώνων
16 ανδρών / 12 γυναικών (αλλά θα εξαρτηθούν ανάλογα με τις συμμετοχές)
Απευθείας στο ταμπλό προκρίνονται oι πρώτες επτά (7) από τη συνολική μέχρι τότε βαθμολογία ομάδες ανδρών και οι πρώτες πέντε (5) γυναικών, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις εφόσον υπάρχουν περισσότερες από τις απαιτούμενες δηλώσεις συμμετοχής, θα γίνουν προκριματικοί αγώνες με τρόπο και σε ημέρα που θα ορίσει η οργανωτική επιτροπή.
Είναι δυνατόν με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπή να δοθεί μία (1) ελεύθερη συμμετοχή (WILD CARD) για κάθε φύλλο. Η ομάδα αυτή τοποθετείται στη 12η θέση για ταμπλώ των 16 ομάδων και στην 10η θέση για ταμπλώ 12 ομάδων.

Διαμονή
Στους αθλητές-αθλήτριες που συμμετέχουν στο κυρίως ταμπλώ των τουρνουά αλλά και στους αθλητές-αθλήτριες που θα προκριθούν από τα προκριματικά του σιρκουί στο κυρίως ταμπλό, και οι οποίοι θα μετακινούνται απο τον τόπο διαμονής τους πάνω απο 50 χιλιόμετρα από τον τόπο διεξαγωγής του τουρνουά, θα προσφέρεται δωρεάν η διαμονή. Για το Σάββατο το βράδυ δικαίωμα δωρεάν διαμονής έχουν μόνο οι αθλητές-αθλήτριες που θα συνεχίζουν στο ταμπλό της Κυριακής.

Βαθμολογία
Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης έκαστου τουρνουά οι αθλητές που αποτελούν τις ομάδες θα αποκτούν και αντίστοιχους πόντους στη Παγκρήτια κατάταξη όπως Ε.Ο.ΠΕ.

Τελική Βαθμολογία
Με την συμπλήρωση όλων των τουρνουά του Circuit θα ολοκληρωθεί η τελική βαθμολογία των αθλητών για την περίοδο 2013.

Έπαθλα
Θα βραβευτούν οι 2 πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας.

Ενστάσεις – Τιμωρίες αθλητών
1. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στα τουρνουά έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Εάν και εφόσον η ένσταση υποβλήθηκε νομότυπα σύμφωνα με τους Εσωτερικούς κανονισμούς της ΕΟΠΕ και τους Διεθνείς Κανονισμούς θα εξετάζεται επιτόπου από την οργανωτική επιτροπή η οποία θα ορίζεται από την Επιτροπή Beach Volley της ΕΣΠΕΚ.Η Επιτροπή αυτή θα ορίζεται πριν την έναρξη του τουρνουά και θα στελεχώνεται από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής Beach Volley, τον αγωνιστικό διευθυντή του τουρνουά και τον αρχαιότερο των διαιτητών από αυτούς που διαιτητεύουν στο συγκεκριμένο τουρνουά.
Η απόφαση της Επιτροπής αυτής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να επιλύει κάθε τυχόν πρόβλημα που ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια του τουρνουά, είναι τελεσίδικη. Το παράβολο ενστάσεως ορίζεται σε €50.00
2. Σε περίπτωση καταγγελίας αθλητή από αθλητή, φίλαθλο, διαιτητή, από την οργανωτική επιτροπή κάποιου τουρνουά, ή από μέλος της Επιτροπής Beach Volley της ΕΣΠΕΚ,η επιτροπή Beach Volley της ΕΣΠΕΚ έχει την εξουσία και την δυνατότητα να εξετάσει την καταγγελία και να επιβάλει εάν το κρίνει σκόπιμο ποινές οι οποίες προβλέπονται στο ποινολόγιο των Εσωτερικών Κανονισμών της ΕΟΠΕ.

Υποχρεώσεις Αθλητών
1. Οι αθλητές υποχρεούνται να αγωνίζονται με τις φανέλες που θα τους δοθούν από την οργανωτική επιτροπή. Αθλητής ο οποίος δεν συμμορφώνεται αποβάλλεται και η ομάδα κηρύσσεται ελλιπής και αποκλείεται.
2. Οι αθλητές υποχρεούνται στις απονομές να παρουσιάζονται με τις φανέλες που θα τους δοθούν από την οργανωτική επιτροπή.
3. Απαγορεύεται οι αθλητές και αθλήτριες να προωθούν διαφημιστικά, προϊόντα ή υπηρεσίες στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων χωρίς την έγκριση της διοργανωτικής επιτροπής.

Διαφημήσεις – Εμφανίσεις αθλητών
1. Κάθε αθλητής έχει τα δικαιώματα διαφήμισης στο πίσω μέρος της φανέλας του και στο παντελονάκι του σε συγκεκριμένες διαστάσεις (Μία 30cm X 15cm στο πίσω μέρος της φανέλας και δύο 20cm X 10cm στο μπροστινό ή πίσω μέρος) εάν δεν τους δοθεί φανέλα ή μπούστο από την Οργανωτική Επιτροπή.
2. Κάθε αθλητής που προτίθεται να τοποθετήσει χορηγό στο παντελονάκι ή την φανέλα του υποχρεούται να το δηλώσει προς έγκριση στην διοργανωτική επιτροπή έγκαιρα. Η Οργανωτική Επιτροπή θα εγκρίνει ή απορρίπτει την διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών.
3. Υπογραμμίζεται ότι οι αθλητές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη ποιότητα, εμφάνιση και παρουσία της διαφήμισης που θα παρουσιάζουν.
4. Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων βλαβερών προς την υγεία ή προϊόντων εχόντων σχέση με θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές σκοπιμότητες ενώ η επιτροπή Beach Volley της ΕΣΠΕΚ μπορεί να αποκλείσει την διαφήμιση κάποιου προϊόντος αν αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τις θεμελιώδης αρχές του Αθλητισμού και Ολυμπισμού.
5. Ομοίως απαγορεύεται η διαφήμιση ανταγωνιστικών προς τους επίσημους χορηγούς του πρωταθλήματος προϊόντων.
6. Οι αθλητές-αθλήτριες επιβάλλεται να παρουσιάζονται στο γήπεδο με ομοιόμορφη εμφάνιση.

Διοργανωτές
Α.Σ. Beach Volley Νέας Κυδωνίας – Χανίων
Ε.Σ.ΠΕ. Κρήτης
Δήμος Χανίων