2o Παγκρήτιο Τουρνουά Αντρών & Γυναικών «Νίκος Κατούφας»

Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την ευθύνη της διοργάνωσης φέρει η Επιτροπή beach volley της ΕΣΠΕΚ της οποίας μέλη είναι οι παρακάτω :
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Οι ΠΟΠ ανατολικής και δυτικής Κρήτης

Έργο της επιτροπής είναι :
1. Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής.
2. Η έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής των ομάδων και τα δικαιολογητικά αυτών.
3. Η επιλογή του συστήματος αγώνων και η κλήρωση αυτών.
4. Η επιλογή και ο ορισμός των διαιτητών των αγώνων.
5. Η επιλογή και ο ορισμός των ιατρών/φυσιοθεραπευτών των αγώνων.
6. Η εύρεση αγωνιστικών χώρων για την τέλεση των αγώνων.
7. Η εκδίκαση ενστάσεων.
8. Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή του προγράμματος και κατά την διεξαγωγή των αγώνων.
9. Ο καθορισμός του κόστους συμμετοχής (υπό μορφή παράβολου) των ομάδων ανά τουρνουά.
10. Η εξεύρεση αθλητικού υλικού σε συνεργασία με συνδιοργανωτές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν :
1. Άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 14 ετών.
2. Για τους κάτω των 18 ετών χρειάζεται γραπτή έγκριση από τον κηδεμόνα τους.
Στο τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν όσοι το επιθυμούν αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΟΠΕ.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο τουρνουά θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία εγγραφής /ανανέωσης στο Μητρώο beach Volley της Ε.Ο.ΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2015 συμπληρώνοντας το έντυπο Εγγραφής/Ανανέωσης και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση Ιατρού και 1 φωτογραφία), τα οποία θα κατατίθενται στην ΕΣΠΕΚ και θα αποστέλλονται στην ΕΟΠΕ. Εφ’ όσον δεν έχει προηγηθεί η εγγραφή στο μητρώο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής του σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο την πρώτη φορά συμμετοχής στο τουρνουά.
Στο τουρνουά δεν δικαιούνται συμμετοχής οι 32 πρώτοι των ανδρών και οι 24 πρώτοι των γυναικών της τελικής πανελλήνιας κατάταξης 2014. Εάν η διοργάνωση διεξαχθεί μετά την έναρξη του πρωταθλήματος 2015 αποκλείονται συμμετοχής και οι πρώτοι 16 άνδρες και γυναίκες της τρέχουσας βαθμολογίας.
Ζευγάρια που θα συμμετέχουν σε master του 2015 θα πρέπει να ζητήσουν έγγραφο από την Ε.Ο.ΠΕ, μέσω της Ε.Σ.ΠΕ.Κ για να συμμετέχουν στα SATELLITE της Κρήτης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι Δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα τουρνουά μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία της Ε.Σ.ΠΕ.Κ εγγράφως στο e-mail (www.espekbv@hotmail.com) ή στον συνδιοργανωτη μέχρι και την Τετάρτη πριν από κάθε Τουρνουά, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που θα ανακοινωθούν για κάθε τουρνουά ξεχωριστά.
2. Μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής δεν επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας, εκτός από τις περιπτώσεις αποδεδειγμένων τραυματισμών (όπου πρέπει να παρουσιάζεται ιατρική βεβαίωση) και μόνο μέχρι 2 ώρες πριν την τεχνική σύσκεψη. Σε περίπτωση τραυματισμού κατά την διάρκεια του αγώνα η ομάδα θεωρείται ελλιπής και αποκλείεται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης η ομάδα θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει την επιτροπή beach volley με παράλληλη υποχρέωση ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης ΠΡΙΝ από την τεχνική σύσκεψη του Προκριματικού Τουρνουά ( για ομάδες που μετέχουν σε αυτό ) ή ΠΡΙΝ την τεχνική σύσκεψη του κυρίως Ταμπλώ (για ομάδες main draw). Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη προσέλευσης, ο κάθε αθλητής που απαρτίζει την ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση των μισών βαθμών που απονέμονται στην ομάδα της πρώτης θέσης της τελικής κατάταξης του τουρνουά. Σε περίπτωση επανάληψης η ποινή διπλασιάζεται και η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την ΑΠΟΒΟΛΗ των αθλητών από τη διοργάνωση.
4. Για κάθε ομάδα θα υπάρχει χρηματικό παράβολο συμμετοχής το οποίο θα ανακοινώνεται πριν από κάθε κάθε τουρνουά.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1. ΤΑΜΠΛΩ
Σε κάθε τελικό ταμπλό θα συμμετέχουν δώδεκα (12) ή (16) ομάδες ανδρών ή γυναικών αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ομάδων το ταμπλό θα παραμείνει ελλιπές ενώ ο ελάχιστος αριθμός ομάδων για την διεξαγωγή ενός τουρνουά είναι οχτώ (8).
Οι πρώτες πέντε (5) από τη συνολική μέχρι τότε βαθμολογία ομάδες ανδρών και γυναικών για τα ταμπλό των 12 και οι πρώτες τρείς (3) για τα ταμπλό των 8 ομάδων, προκρίνονται απευθείας στο τελικό ταμπλό ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις εφόσον υπάρχουν περισσότερες από τις απαιτούμενες δηλώσεις συμμετοχής, θα γίνουν προκριματικοί αγώνες με τρόπο και σε ημέρα που θα ορίσει η οργανωτική επιτροπή. Και 7 ομάδες κατευθείαν ταμπλό για 16 άρι.
Είναι δυνατόν με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπή να δοθεί μία (1) ελεύθερη συμμετοχή (WILD CARD) για κάθε φύλλο. Η ομάδα αυτή τοποθετείται στη 10η θέση για ταμπλό των 12 ομάδων, στην 6η θέση για ταμπλό 8 ομάδων και στην 12η θέση για ταμπλό 16 ομάδων.
Για το 1ο τουρνουά υπολογίζεται η ατομική περυσινή (του 2014) βαθμολογία των αθλητών /τριών όπως αυτή καταγράφεται στα αρχεία της ΕΣΠΕΚ για την κατάταξη τους στο κυρίως ταμπλό.
Στον Τελικό του Παγκρητίου συμμετέχουν 16 ομάδες ανδρών και 8 γυναικών. Στο ταμπλό τοποθετούνται βάσει της βαθμολογίας που έχουν συμπληρώσει στα τουρνουά οι 11 πρωτοι για τους ανδρες και οι 5 πρωτες για τις γυναικες.Οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται ως εξής:
1 WC για κάθε φύλο σε συνεννόηση διοργανωτή-συνδιοργανωτή, 4 θέσεις για τους άνδρες και 2 για τις γυναίκες μετά από προκριματικά Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή αθλητή/τριας στον Τελικό του Παγκρητίου, είναι η συμμετοχή του σε ένα (1) τουλάχιστον τουρνουά του Παγκρητίου.

2. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στους αθλητές-αθλήτριες που συμμετέχουν στο κυρίως ταμπλό των τουρνουά και μετακινούνται από τον τόπο διαμονής τους πάνω από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο διεξαγωγής του τουρνουά, θα προσφέρεται η διαμονή και η διατροφή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον συνδιοργανωτή.
Η οργανωτική επιτροπή θα αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνηση όσον αφορά τα θέματα διαμονής και διατροφής.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Σε ημέρα και ώρα που θα καθορίζεται από την ΕΣΠΕΚ θα πραγματοποιούνται οι Τεχνικές Συσκέψεις Προκριματικού και Κυρίως Ταμπλό. Οι ομάδες οφείλουν να πληροφορηθούν τις ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής του. Η συμμετοχή στις τεχνικές Συσκέψεις των αθλητών – αθλητριών είναι υποχρεωτική . Σε περίπτωση μη συμμετοχής ομάδας στην τεχνική Σύσκεψη του Κυρίως Ταμπλό, αυτή αποκλείεται από το τουρνουά και την θέση της καταλαμβάνει η επόμενη από το προκριματικό τουρνουά με την υψηλότερη βαθμολογία, που παρίσταται στην διαδικασία της Τεχνικής Σύσκεψης.
Η Τεχνική Σύσκεψη αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα :
1. Οριστικός πίνακας συμμετοχών στο Τουρνουά
2. Τοποθέτηση των ομάδων στο Ταμπλό (Ranking)
3. Ανακοίνωση του προγράμματος του τουρνουά το οποίο θα τηρείται αυστηρά ως θα ανακοινωθεί.
4. Θέματα διαιτησίας
5. Άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τη διοργάνωση

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Όλα τα τουρνουά θα διεξάγονται με το σύστημα των ομίλων

Ισχύουν δε, όσα αναφέρονται στην Προκήρυξη Πρωταθλημάτων beach volley Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών της Ε.Ο.ΠΕ

5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης έκαστου τουρνουά οι αθλητές που αποτελούν τις ομάδες θα αποκτούν και αντίστοιχους πόντους στη Παγκρήτια κατάταξη όπως Ε.Ο.ΠΕ

6. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Με την συμπλήρωση όλων των τουρνουά θα ολοκληρωθεί η τελική βαθμολογία των αθλητών για την περίοδο 2015.

7. ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα έπαθλα θα ανακοινώνονται στην ειδική προκήρυξη του κάθε τουρνουά ξεχωριστά.

8. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Όλα τα τουρνουά θα διεξάγονται με επισήμους διαιτητές του ΣΥΔΠΕΚ. Ο συνδιοργανωτής υποχρεούται να προσφέρει διαμονή και διατροφή στους διαιτητές που έρχονται από απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο διεξαγωγής του τουρνουά.

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Τεχνικός υπεύθυνος του κάθε τουρνουά ορίζεται 1 μέλος της επιτροπής beach volley της ΕΣΠΕΚ. Εάν το μέλος μετακινηθεί από απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο διεξαγωγής του τουρνουά ο συνδιοργανωτής υποχρεούται να προσφέρει διαμονή-διατροφή για το μέλος αυτό.

10. ΓΙΑΤΡΟΣ
Σε όλα τα τουρνουά είναι απαραίτητη η παρουσία γιατρού η φυσικοθεραπευτή. Το κόστος βαρύνει τον συνδιοργανωτή.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στα τουρνουά έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Εάν και εφόσον η ένσταση υποβλήθηκε νομότυπα σύμφωνα με τους Εσωτερικούς κανονισμούς της ΕΟΠΕ και τους Διεθνείς Κανονισμούς θα εξετάζεται επιτόπου από την οργανωτική επιτροπή η οποία θα ορίζεται από την Επιτροπή Beach Volley της ΕΣΠΕΚ.Η Επιτροπή αυτή θα ορίζεται πριν την έναρξη του τουρνουά και θα στελεχώνεται από ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής Beach Volley, τον αγωνιστικό διευθυντή του τουρνουά και τον αρχαιότερο των διαιτητών από αυτούς που διαιτητεύουν στο συγκεκριμένο τουρνουά.
Η απόφαση της Επιτροπής αυτής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να επιλύει κάθε τυχόν πρόβλημα που ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια του τουρνουά, είναι τελεσίδικη. Το παράβολο ενστάσεως ορίζεται σε €50.00
2. Σε περίπτωση καταγγελίας αθλητή από αθλητή, φίλαθλο, διαιτητή, από την οργανωτική επιτροπή κάποιου τουρνουά, ή από μέλος της Επιτροπής Beach Volley της ΕΣΠΕΚ,η επιτροπή Beach Volley της ΕΣΠΕΚ έχει την εξουσία και την δυνατότητα να εξετάσει την καταγγελία και να επιβάλει εάν το κρίνει σκόπιμο ποινές οι οποίες προβλέπονται στο ποινολόγιο των Εσωτερικών Κανονισμών της ΕΟΠΕ.

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι υπόχρεοι να βρίσκονται στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα τους έγκαιρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα έχει ετοιμαστεί και κοινοποιηθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά και με δική τους ευθύνη θα ενημερώνονται από την γραμματεία των αγώνων.
2. Από την Οργανωτική Επιτροπή θα ανακοινώνεται η ώρα έναρξης του κάθε γύρου ή φάσης κάθε τουρνουά και όλοι οι αγώνες της συγκεκριμένης φάσης θα είναι συνεχόμενοι χωρίς ενδιάμεσες διακοπές.
3. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση τους από τους σχετικούς πίνακες ή και την οργανωτική επιτροπή σχετικά με την ώρα, την σειρά και το γήπεδο στο οποίο αγωνίζονται.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οι αθλητές υποχρεούνται να αγωνίζονται με τις φανέλες που θα τους δοθούν από την οργανωτική επιτροπή. Αθλητής ο οποίος δεν συμμορφώνεται αποβάλλεται και η ομάδα κηρύσσεται ελλιπής και αποκλείεται.
2. Οι αθλητές υποχρεούνται στις απονομές να παρουσιάζονται με τις φανέλες που θα τους δοθούν από την οργανωτική επιτροπή.
3. Απαγορεύεται οι αθλητές και αθλήτριες να προωθούν διαφημιστικά, προϊόντα ή υπηρεσίες στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων χωρίς την έγκριση της διοργανωτικής επιτροπής.
4. Οι πειθαρχικές κυρώσεις σε αθλητές που μετέχουν σε μη εγκεκριμένες αγωνιστικές εκδηλώσεις beach volley στην Ελλάδα και το εξωτερικό επεκτείνονται και στη δραστηριότητα τους στο βόλει σάλας. Ειδικά για τις διασυλλογικές διοργανώσεις, ο πειθαρχικός έλεγχος επεκτείνεται πέραν των αθλητών και στους προπονητές συνοδούς, παράγοντες, και άλλα μέλη της αποστολής.

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
Οι κανονισμοί παιδιάς των τουρνουά, είναι αυτοί οι οποίοι ισχύουν από την Διεθνή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης FIVB.

15. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Κάθε αθλητής έχει τα δικαιώματα διαφήμισης στο πίσω μέρος της φανέλας του και στο παντελονάκι του σε συγκεκριμένες διαστάσεις (Μία 30cm X 15cm στο πίσω μέρος της φανέλας και δύο 20cm X 10cm στο μπροστινό ή πίσω μέρος) εάν δεν τους δοθεί φανέλα ή μπούστο από την Οργανωτική Επιτροπή.
2. Κάθε αθλητής που προτίθεται να τοποθετήσει χορηγό στο παντελονάκι ή την φανέλα του υποχρεούται να το δηλώσει προς έγκριση στην διοργανωτική επιτροπή έγκαιρα. Η Οργανωτική Επιτροπή θα εγκρίνει ή απορρίπτει την διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών.
3. Υπογραμμίζεται ότι οι αθλητές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη ποιότητα, εμφάνιση και παρουσία της διαφήμισης που θα παρουσιάζουν.
4. Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων βλαβερών προς την υγεία ή προϊόντων εχόντων σχέση με θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές σκοπιμότητες ενώ η επιτροπή Beach Volley της ΕΣΠΕΚ μπορεί να αποκλείσει την διαφήμιση κάποιου προϊόντος αν αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τις θεμελιώδης αρχές του Αθλητισμού και Ολυμπισμού.
5. Ομοίως απαγορεύεται η διαφήμιση ανταγωνιστικών προς τους επίσημους χορηγούς του πρωταθλήματος προϊόντων.
6. Οι αθλητές-αθλήτριες επιβάλλεται να παρουσιάζονται στο γήπεδο με ομοιόμορφη εμφάνιση.

ΓΕΝΙΚΑ
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται σ’ αυτή την Προκήρυξη, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Beach Volley της ΕΣΠΕΚ.