Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

Μετά τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας την 18η Μαΐου 2017, συστάθηκε σε σώμα στις 25-5-2017 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες των μελών του ως εξής:

  • Αλεξιάδης Σέργιος – Πρόεδρος

  • Λίτος Χαράλαμπος – Αντιπρόεδρος

  • Βαρίκος Αντώνης – Γ. Γραμματέας

  • Αλεξάκης Σταύρος – Μέλος ΔΣ, Ταμίας

  • Τζιλιβάκης Αντώνης – Μέλος ΔΣ, Έφορος

  • Καρπουζάς Ιωάννης – Αν. Μέλος

  • Πρώιμος Αντώνης – Αν. Μέλος

  • Σαμπρής Πέτρος – Αν. Μέλος

Ως προς την εξειδίκευση ρόλων και αρμοδιοτήτων του νέου ΔΣ αποφασίστηκε η παρακάτω κατανομή :

Την διαχείριση – εποπτεία των προπονήσεων αναλαμβάνει ο Γ. Γραμματέας σε συνεργασία με προπονητές του Συλλόγου, τη διαχείριση – εποπτεία των τουρνουά αναλαμβάνει ο Πρόεδρος, τη διαχείριση – συνεννόηση με τρίτους (Δήμος, Ομοσπονδία, Αθλητικοί σύλλογοι κ.λ.π) αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος, την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των εγκαταστάσεων ο Ταμίας, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών εφαρμογών το μέλος Τζιλιβάκης Αντώνης, την εποπτεία τήρησης των κανόνων κρατήσεων το αν. μέλος Καρπουζάς Ιωάννης, την παροχή τεχνικών συμβουλών το αν. μέλος Πρώιμος Αντώνης και προτάσεις για διεξαγωγή τουρνουά το αν. μέλος Σαμπρής Πέτρος.

Υπηρετώντας την λογική της τακτικής συνεργασίας, οι παραπάνω αρμοδιότητες μπορούν να τροποποιηθούν ή να εμπλουτιστούν. Σύντομα πρόκειται να ανακοινωθούν από το ΔΣ αιτήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη ρόλων από μέλη που επιθυμούν. Άλλωστε οι ανάγκες του Συλλόγου μας οφείλουν & υπερβαίνουν τις μεμονωμένες δυνατότητες των μελών του ΔΣ.

Για την εκπροσώπηση του Δ.Σ του Συλλόγου έναντι τραπεζών και λοιπών φορέων, ορίζονται ο Πρόεδρος (Αλεξιάδης Σέργιος), ο Αντιπρόεδρος (Λίτος Μπάμπης) και ο Ταμίας (Αλεξάκης Σταύρος) ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά.

Για τον Α.Σ. Beach Volley Ν. Κυδωνίας Χανίων

 Ο Πρόεδρος: Αλεξιάδης Σέργιος                     

Ο Αντιπρόεδρος: Λίτος Μπάμπης                                   

Ο Γ. Γραμματέας: Βαρίκος Αντώνης

Ίσως σας ενδιαφέρουν…