Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης γηπέδων

Όπως είχε ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση, έγιναν κάποιες αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης γηπέδων. Από σήμερα λοιπόν, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέγονται τουλάχιστον 4 άτομα από τα ενεργά μέλη για να ολοκληρωθεί μία κράτηση. Κάνοντας μια κράτηση γηπέδου, εμφανίζεται μία λίστα με τα διαθέσιμα μέλη (όσα μέλη συμμετέχουν σε κάποια άλλη κράτηση δεν θα εμφανίζονται στη λίστα) από την οποία θα πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον 3 ακόμα άτομα για να ολοκληρωθεί επιτυχώς μια κράτηση. Μέγιστος αριθμός δεν υπάρχει, για να καλυφτεί η περίπτωση side out ή προπόνησης.
Επίσης δημιουργήθηκε μία λίστα αναμονής η οποία εμφανίζεται μόνο όταν όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα. Η λίστα αναμονής λειτουργεί ως εξής: Αν για οποιοδήποτε λόγο ελευθερωθεί κάποιο γήπεδο, τότε αυτόματα η 1η κράτηση της λίστας αναμονής τοποθετείται στο ελεύθερο γήπεδο και οι συμμετέχοντες της ενημερώνονται με email.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…